دانلود ویدیوی کتاب عکس چهلم (فیلم) از آپارات

250 عکس از پیادگان اربعین حسینی به قلم محمد تقی اختیاری و تصاویر 14 عکاس ایرانی در کتاب عکس چهلم به تصویر کشیده شده است.