دانلود ویدیوی تصریح علمای اهل سنت بر بدعت بودن نماز تراویح (فیلم) از آپارات

فهمیدن حقیقت به راحتی خوردن یک لیوان آب هست فقط باید قلب و جان آدمی از تعصب پاک بشه