دانلود ویدیوی سریال بچه مهندس و دروغ صدا و سیما درباره رزمندگان (فیلم) از آپارات

آقای علی عسگری رئیس صدا و سیما ! شما روایت فتح هم ندیده اید؟! رزمندگان ما سربند یا زهرا و یا حسین نداشتند؟؟ رزمندگان ما سرود ای ایران می خواندند؟! هدف شما از تغییر حقیقت تاریخ آنهم تاریخی که اینهمه فیلم و عکس از آن وجود دارد و کسانی که شاهد آن بودند هنوز زنده اند چیست؟