دانلود ویدیوی ت مهم- نظر سنجی- اپا نپاک لدفا (فیلم) از آپارات

میخوام یه سنجاب بخرم فروشنده گفت که واکسیناسیون نمیشع گاز بگیره مریضش انتقال پیدا میکنه واقعا اینجوریه؟ البته اگرم باشع ولی من بازم دوس دارمش گفتم از شما بپرسم کع یه خرگوش لوپ تپلی بگیرم یا سنجاب شیطون؟