دانلود ویدیوی انتقاد تند آقامیری از عدم توجه به دختران روستایی (فیلم) از آپارات

سیدحسن آقامیری که این روزها به دلیل اظهارات متفاوت خود درباره مسائل دینی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بین برخی جوانان محبوب شده است،