دانلود ویدیوی کلیپ شاید این جمعه بیاید شاید از مرحوم اغاصی (فیلم) از آپارات

در وصفِ تو، عقل، طبعِ دیوانه گرفت جان تن زد و با عجز به هم خانه گرفت چون شمع تجلّی تو آمد به ظهور طاووسِ فلک، مذهبِ پروانه گرفت ......... مگه ما بدا دل نداریم .....