دانلود ویدیوی قدرت و خلقت الله جل جلاله را ببینید (فیلم) از آپارات

کانالهای شناخت اسلام ماموستاکریکار @m_krekar ماموستاهاوری @m_haure شیخ صالح پردل @sheykho_pordell ریگای روون(راه روشن) @regayroon اسلام پلاس @islamplus1 نشانه های راه @Neshanehaye_Rah قطب @ghotbnet